Tuotanto

Vaadimme läpinäkyvyyttä koko tuotantoketjultamme.

Tuotteidemme laadun ja vastuullisuuden takaamiseksi, meidän täytyy tuntea hyvin toimitusketjumme kaikki toimijat. Valikoimme huolellisesti valmistuskumppanimme ja teemme strategista yhteistyötä tärkeiden alihankkijoidemme kanssa.

Suurin osa tuotteistamme valmistetaan Baltian maissa, Pohjois-Afrikassa ja Aasiassa. Teemme yhteistyötä vain arvoillemme sopivien kumppaneiden kanssa ja varmistamme aina, että työntekijöitä kohtaan toimitaan reilusti. Vierailemme tehtaissa ja suoritamme auditoinnit säännöllisesti. Haluamme taata vastuullisen toimitusketjun, joten käytämme arvioinnissa esimerkiksi amfori BSCI:n toimintaperiaatteita tai ISO 14001 standardeja.

Suurin osa käyttämistämme materiaaleista ovat peräisin Euroopasta. Hankimme myös osan rPES -materiaaleista Aasiasta. Pyrimme jatkuvasti edistämään kiertotaloutta, jonka takia teemme yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa hankkiaksemme vastuullisia, kierrätettyjä materiaaleja.